Grundförfattning SKOLFS 2020:90

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § 2 förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-09-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2020:90 GrundförfattningPDF