Grundförfattning SKOLFS 2020:92

Statens skolinspektions föreskrifter om anmälan av nya inriktningar på naturbruksprogrammet enligt förordningen (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: punkterna 10 och 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-17
Ikraftträdandedatum: 2020-08-01
Tryckdatum: 2020-07-07
Nyckelord Anmälan
Ladda ned: SKOLFS 2020:92 GrundförfattningPDF