Senaste lydelse SKOLFS 1995:3

Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 7 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 1 kap. 4 § andra stycket förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1995-02-06
Ikraftträdandedatum: 1995-07-01
Tryckdatum: 1995-03-31
Nyckelord Särskola, Vuxenutbildning
Historik: 1995:3 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1995:3 Senaste lydelsePDF