Senaste lydelse SKOLFS 1998:31

Förordning om reguljär gymnasieutbildning vid vissa svenska utlandsskolor

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-12-17
Ikraftträdandedatum: 1999-07-01
Tryckdatum: 1999-01-25
Nyckelord Svensk undervisning i utlandet, Utlandsskola, Gymnasieskola
Historik: 1998:31 Grundförfattning
  1999:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1998:31 Senaste lydelsePDF