Senaste lydelse SKOLFS 2009:12

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-03-04
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2009:12 Grundförfattning
  2010:27 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:12 Senaste lydelsePDF