Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2009:2

Förordning om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-12-04
Ikraftträdandedatum: 2009-01-01
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2009:2 Grundförfattning
  2012:13 Ändringsförfattning
  2016:42 Ändringsförfattning
  2017:77 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:2 Senaste lydelsePDF