Senaste lydelse SKOLFS 2009:25

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 10 § kap. 11 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2009-03-23
Ikraftträdandedatum: 2009-06-11
Tryckdatum: 2009-05-28
Nyckelord Ersättning
Historik: 2009:25 Grundförfattning
  2011:197 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:25 Senaste lydelsePDF