Senaste lydelse SKOLFS 2009:41

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 i sameskolan läsåret 2010/2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:41 Grundförfattning
  2010:257 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:41 Senaste lydelsePDF