Senaste lydelse SKOLFS 2009:6

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205) 1) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-02-18
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:6 Grundförfattning
  2010:21 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:6 Senaste lydelsePDF