Senaste lydelse SKOLFS 2010:105

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-29
Ikraftträdandedatum: 2010-11-18
Tryckdatum: 2010-11-04
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:105 Grundförfattning
  2011:92 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:105 Senaste lydelsePDF