Senaste lydelse SKOLFS 2010:123

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet latin - språk och kultur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-03
Ikraftträdandedatum: 2010-11-24
Tryckdatum: 2010-11-10
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:123 Grundförfattning
  2011:95 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:123 Senaste lydelsePDF