Senaste lydelse SKOLFS 2010:14

Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-03-25
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2010-04-29
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2010:14 Grundförfattning
  2012:100 Ändringsförfattning
  2017:10 Ändringsförfattning
  2019:42 Ändringsförfattning
  2020:176 Ändringsförfattning
  2020:177 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:14 Senaste lydelsePDF