Senaste lydelse SKOLFS 2010:163

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet nätverksteknik i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-19
Ikraftträdandedatum: 2010-12-16
Tryckdatum: 2010-12-02
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:163 Grundförfattning
  2015:21 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:163 Senaste lydelsePDF