Senaste lydelse SKOLFS 2010:177

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-27
Tryckdatum: 2010-12-13
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:177 Grundförfattning
  2020:75 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:177 Senaste lydelsePDF