Senaste lydelse SKOLFS 2010:188

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:188 Grundförfattning
  2016:49 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:188 Senaste lydelsePDF