Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2010:197

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rid- och körkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:197 Grundförfattning
  2012:43 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:197 Senaste lydelsePDF