Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-08-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2010:243

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilationsplåtslageri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-06
Tryckdatum: 2010-12-23
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:243 Grundförfattning
  2011:115 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:243 Senaste lydelsePDF