Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-10-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2010:248

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-06
Tryckdatum: 2010-12-23
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:248 Grundförfattning
  2015:24 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:248 Senaste lydelsePDF