Senaste lydelse SKOLFS 2010:250

Förordning om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-10-07
Ikraftträdandedatum: 2011-02-01
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Specialskola
Historik: 2010:250 Grundförfattning
  2011:11 Ändringsförfattning
  2011:2 Ändringsförfattning
  2016:39 Ändringsförfattning
  2017:12 Ändringsförfattning
  2018:44 Ändringsförfattning
  2018:9 Ändringsförfattning
  2019:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:250 Senaste lydelsePDF