Senaste lydelse SKOLFS 2010:33

Skolverkets föreskrifter om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 27 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-21
Ikraftträdandedatum: 2010-06-24
Tryckdatum: 2010-06-10
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning
Historik: 2010:260 Ändringsförfattning
  2010:33 Grundförfattning
  2011:195 Ändringsförfattning
  2012:93 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:33 Senaste lydelsePDF