Senaste lydelse SKOLFS 2010:39

Skolverkets föreskrifter om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:39 Grundförfattning
  2011:74 Ändringsförfattning
  2012:71 Ändringsförfattning
  2013:138 Ändringsförfattning
  2016:46 Ändringsförfattning
  2017:57 Ändringsförfattning
  2018:39 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:39 Senaste lydelsePDF