Senaste lydelse SKOLFS 2010:40

Skolverkets föreskrifter om kurser för el- och energiprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:40 Grundförfattning
  2011:75 Ändringsförfattning
  2012:72 Ändringsförfattning
  2014:89 Ändringsförfattning
  2017:58 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:40 Senaste lydelsePDF