Senaste lydelse SKOLFS 2010:46

Skolverkets föreskrifter om kurser för naturbruksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:46 Grundförfattning
  2010:46 Senaste lydelse
  2011:78 Ändringsförfattning
  2012:58 Ändringsförfattning
  2013:141 Ändringsförfattning
  2014:93 Ändringsförfattning
  2016:22 Ändringsförfattning
  2017:64 Ändringsförfattning
  2020:41 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:46 Senaste lydelsePDF