Senaste lydelse SKOLFS 2010:53

Skolverkets föreskrifter om kurser för naturvetenskapsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:53 Grundförfattning
  2012:82 Ändringsförfattning
  2014:33 Ändringsförfattning
  2017:71 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:53 Senaste lydelsePDF