Senaste lydelse SKOLFS 2011:139

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-10-25
Tryckdatum: 2011-10-11
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:139 Grundförfattning
  2012:54 Ändringsförfattning
  2013:50 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:139 Senaste lydelsePDF