Senaste lydelse SKOLFS 2011:142

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. samt 43 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 2011-09-15
Ikraftträdandedatum: 2011-10-15
Tryckdatum: 2011-10-14
Nyckelord Uppgiftsinsamling
Historik: 2011:142 Grundförfattning
  2012:91 Ändringsförfattning
  2014:1 Ändringsförfattning
  2014:46 Ändringsförfattning
  2016:65 Ändringsförfattning
  2017:78 Ändringsförfattning
  2019:19 Ändringsförfattning
  2020:174 Ändringsförfattning
  2021:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:142 Senaste lydelsePDF