Senaste lydelse SKOLFS 2011:159

Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 23 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2011-12-01
Ikraftträdandedatum: 2011-12-15
Tryckdatum: 2011-12-15
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2011:159 Grundförfattning
  2012:17 Ändringsförfattning
  2017:1 Ändringsförfattning
  2017:75 Ändringsförfattning
  2018:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:159 Senaste lydelsePDF