Senaste lydelse SKOLFS 2011:16

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2011:116 Ändringsförfattning
  2011:16 Grundförfattning
  2013:45 Ändringsförfattning
  2015:32 Ändringsförfattning
  2020:77 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:16 Senaste lydelsePDF