Senaste lydelse SKOLFS 2011:168

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2011:168 Grundförfattning
  2012:62 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:168 Senaste lydelsePDF