Senaste lydelse SKOLFS 2011:19

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundskolans ämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Beslutsdatum: 2011-03-23
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-26
Nyckelord Grundskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:19 Grundförfattning
  2014:38 Ändringsförfattning
  2015:44 Ändringsförfattning
  2016:13 Ändringsförfattning
  2018:25 Ändringsförfattning
  2020:185 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:19 Senaste lydelsePDF