Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-11-16.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:26

Skolverkets föreskrifter om examensmål och kurser för Marinteknikutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 13 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-04-27
Ikraftträdandedatum: 2011-05-30
Tryckdatum: 2011-05-16
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Kurs, Riksrekryterande utbildningar, Yrkesprogram
Historik: 2011:26 Grundförfattning
  2012:60 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:26 Senaste lydelsePDF