Senaste lydelse SKOLFS 2011:28

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2011-02-04
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Grundsärskola, Kursplaner
Historik: 2011:28 Grundförfattning
  2015:45 Ändringsförfattning
  2017:81 Ändringsförfattning
  2018:26 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:28 Senaste lydelsePDF