Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:32

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-05-02
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2011:120 Ändringsförfattning
  2011:32 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:32 Senaste lydelsePDF