Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-04-20.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:36

Skolverkets föreskrifter om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 kap. 2 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2011-05-12
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Behörighet, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Utländsk utbildning
Historik: 2011:36 Grundförfattning
  2014:3 Ändringsförfattning
  2014:42 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:36 Senaste lydelsePDF