Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-07-15.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:41

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-05-20
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:180 Ändringsförfattning
  2011:41 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:41 Senaste lydelsePDF