Senaste lydelse SKOLFS 2011:67

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:50) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-06-13
Ikraftträdandedatum: 2011-07-27
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Kunskapskrav, Specialskola
Historik: 2011:67 Grundförfattning
  2019:10 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:67 Senaste lydelsePDF