Senaste lydelse SKOLFS 2012:102

Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039) i dess lydelse efter den 1 juli 2012 (SFS 2012:402), 14 kap. 9 § andra stycket gymnasieförordningen i dess lydelse före den 1 juli 2012 (SFS 2011:521) samt 2 § förordningen (2012:42) om fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2012-12-28
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Riksprislista, Uppgiftsskyldighet
Historik: 2012:102 Grundförfattning
  2013:162 Ändringsförfattning
  2013:162 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:102 Senaste lydelsePDF