Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2012:104

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Prov, Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2012:104 Grundförfattning
  2013:144 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:104 Senaste lydelsePDF