Senaste lydelse SKOLFS 2012:107

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Kursprov, Vuxenutbildning
Historik: 2012:107 Grundförfattning
  2014:24 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:107 Senaste lydelsePDF