Senaste lydelse SKOLFS 2012:92

Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Punkten 11 i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och punkten 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-09-19
Ikraftträdandedatum: 2012-10-25
Tryckdatum: 2012-10-11
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Vuxenutbildning
Historik: 2012:92 Grundförfattning
  2016:34 Ändringsförfattning
  2016:79 Ändringsförfattning
  2020:67 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:92 Senaste lydelsePDF