Senaste lydelse SKOLFS 2013:151

Skolverkets föreskrifter om utformningen av komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-09-18
Ikraftträdandedatum: 2013-11-01
Tryckdatum: 2013-10-11
Nyckelord Betyg, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning
Historik: 2013:151 Grundförfattning
  2016:56 Ändringsförfattning
  2020:171 Ändringsförfattning
  2021:32 Ändringsförfattning
  2023:122 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:151 Senaste lydelsePDF