Senaste lydelse SKOLFS 2014:50

Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185) och 10 § förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2014-10-01
Ikraftträdandedatum: 2014-12-01
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Betyg
Historik: 2014:50 Grundförfattning
  2015:49 Ändringsförfattning
  2020:60 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:50 Senaste lydelsePDF