Senaste lydelse SKOLFS 2015:60

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2015-11-25
Ikraftträdandedatum: 2016-01-15
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2015:60 Grundförfattning
  2016:60 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:60 Senaste lydelsePDF