Senaste lydelse SKOLFS 2016:1

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 och 13 §§ förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Beslutsdatum: 2016-01-13
Ikraftträdandedatum: 2016-03-01
Tryckdatum: 2016-01-25
Nyckelord Förskola, Statsbidrag
Historik: 2016:1 Grundförfattning
  2017:9 Ändringsförfattning
  2018:2 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:1 Senaste lydelsePDF