Senaste lydelse SKOLFS 2016:16

Skolverkets föreskrifter om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-05-04
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-16
Nyckelord Betyg, Grundskola, Specialskola
Historik: 2016:16 Grundförfattning
  2020:61 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:16 Senaste lydelsePDF