Senaste lydelse SKOLFS 2016:24

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2016:24 Grundförfattning
  2017:44 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:24 Senaste lydelsePDF