Senaste lydelse SKOLFS 2017:101

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-15
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Historik: 2017:101 Grundförfattning
  2018:269 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:101 Senaste lydelsePDF