Senaste lydelse SKOLFS 2017:99

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-15
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Historik: 2017:99 Grundförfattning
  2018:267 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:99 Senaste lydelsePDF