Senaste lydelse SKOLFS 2018:207

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2018:207 Grundförfattning
  2019:29 Ändringsförfattning
  2020:66 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:207 Senaste lydelsePDF