Senaste lydelse SKOLFS 2018:66

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Påbyggnadsutbildning, Vuxenutbildning
Historik: 2018:66 Grundförfattning
  2020:65 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:66 Senaste lydelsePDF